Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Quy định chuyên chở hành khách trẻ tuổi khi bay Jetstar hoặc có nối chuyến với Jetstar


Jetstar Pacific quy định về việc vận chuyển hành khách trẻ tuổi (Young pasengers- từ 12 đến dưới 18 tuổi) đi một mình (đặt riêng 1 booking) khi đi trên chuyến bay của 3K hoặc có nối chuyến với 3K (ví dụ các chặng bay: SGNSIN, DADSIN, SINDPS,…), đối với các vé được đặt chỗ, xuất bán sau ngày 28/5/2019 và có thời gian bay từ 1/7/2019 trở đi. 
Cụ thể như sau:

Để tuân thủ chính sách của nhà chức trách hàng không dân dụng Singapore (CAAS) về việc vận chuyển hành khách trẻ tuổi và do Jetstar không cung cấp dịch vụ vận chuyển trẻ em đi 1 mình (UM), đối với các hồ sơ đặt chỗ được đặt sau ngày 28/05/2019 và khởi hành từ ngày 01/07/2019 trở đi, tất cả những hành khách trên 12 nhưng dưới 18 tuổi khi đi một mình trên chuyến bay của Jetstar Asia (3K) hoặc các chuyến bay của Jetstar có nối chuyến với Jetstar Asia, phải tuân thủ các điểu kiện:
  1. Có giấy ủy quyền của bố, mẹ hoặc người giám hộ cho phép đi máy bay một mình ( tờ khai theo mẫu có đính kèm)
  2. Được Bố, Mẹ hoặc Người giám hộ trực tiếp đưa đến quầy làm thủ tục hàng không (check in counter) và trình các giấy tờ tùy thân hợp lệ (của Bố, Mẹ và Người giám hộ để chứng minh quan hệ) và ký Tờ khai, chuyển cho một nhân viên làm thủ tục của Jetstar
Lưu ý:
(*)  Chính sách hiện hành của các hãng hàng không trong Jetstar Group không cho phép trẻ em dưới 12 tuổi đi một mình, vì vậy chính sách này chỉ áp dụng cho hành khách trẻ tuổi (từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi).
(*) Nếu khách trẻ tuổi được đi kèm bởi người hơn 18 tuổi trong cùng 1 hồ sơ đặt chỗ thì không cần phải hoàn thiện Tờ khai.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét