Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

AIRASIA giảm 70% giá vé đi Chiang Mai - Bangkok

Hãng AIRASIA tung chương trình khuyến mại HOT giảm giá 70% bay tới Chiang Mai - Bangkok (CNX, DMK).Thời gian xuất vé: 12/08/2019 - 18/08/2019
Thời gian bay: 01/09/2019 - 30/09/2019


Routes
DISC%
DADCNX
40% - 70%
HANCNX
35% - 70%
CXRDMK
25% - 50%
DADDMK
25% - 50%
HANDMK
40% - 70%
SGNDMK
20% - 40%
VCADMK
15% - 40%


0 nhận xét:

Đăng nhận xét