Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

Điều kiện giá vé Pacific Airlines

 Hạng Phổ thông linh hoạt

1. Các hạng đặt chỗ: Y, B, M, S.
2. Hoàn vé: được phép, phí 300.000 VNĐ.
Ngoại trừ giai đoạn tết âm lịch: được phép, phí 600.000 VNĐ
3. Thay đổi vé: miễn phí
Ngoại trừ giai đoạn tết âm lịch
– Trước ngày bay: được phép, phí 300.000 VNĐ.
– Trong và sau ngày bay: được phép, phí 600.000 VNĐ.
– Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
– Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
– Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
– Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
4. Hành lý xách tay: 07kg.
Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg
5. Hành lý ký gửi: 01 kiện.
Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.
6. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
– Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 90% giá áp dụng cho người lớn
– Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính bẳng 10% giá áp dụng cho người lớn.

Hạng Phổ thông tiêu chuẩn

1. Các hạng đặt chỗ: H, K, L, Q, N, R.
2. Hoàn vé:
– Trước ngày bay: được phép, phí 300.000 VNĐ.
– Trong và sau ngày bay: được phép, phí 600.000 VNĐ.
3. Thay đổi vé:
– Trước ngày bay: được phép, phí 300.000 VNĐ.
– Trong và sau ngày bay: được phép, phí 600.000 VNĐ.
– Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
– Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
– Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
– Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
4. Hành lý xách tay: 07kg.
Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg
5. Hành lý ký gửi: 01 kiện.
Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.
Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.
6. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
– Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 90% giá áp dụng cho người lớn.
– Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính bẳng 10% giá áp dụng cho người lớn.

Hạng Phổ thông tiết kiệm
1. Các hạng đặt chỗ: T, E.
2. Hoàn vé: không được phép.
3. Thay đổi vé:
– Trước ngày bay: phí 600.000 VNĐ.
– Trong và sau ngày bay: không được phép.
– Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
– Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
– Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
– Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
4. Hành lý xách tay: 07kg.
Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg
5. Hành lý ký gửi: 01 kiện.
Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.
Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.
6. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
– Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 90% giá áp dụng cho người lớn.
– Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính bẳng 10% giá áp dụng cho người lớn.

Hạng Phổ thông siêu tiết kiệm
1. Các hạng đặt chỗ: G, A, P.
2. Hoàn vé: không được phép.
3. Thay đổi vé: không được phép.
4. Hành lý xách tay: 07kg.
Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg
5. Hành lý ký gửi:
– Các chuyến bay giữa Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng (khởi hành sau 31/10/2020): không có.
– Các chuyến bay còn lại: 01 kiện (trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm).
– Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.
6. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
– Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 90% giá áp dụng cho người lớn.
– Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính bẳng 10% giá áp dụng cho người lớn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét