Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Ưu đãi vé tết 2021 của VietNam Airline chỉ từ 209.000VND/chiều

Vietnam Airlines trân trọng gửi tới quý khách hàng giá vé máy bay dịp Tết âm lịch 2021 hấp dẫn với mức giá chỉ từ 209.000VND/chiều tương đương 700.000VND/chiều bao gồm thuế, phí.

Chặng bay và giai đoạn áp dụng: (áp dụng theo đúng chiều)


Chặng bay
(áp dụng đúng chiều)

Giai đoạn áp dụng

Giá vé/chiều
(chưa gồm thuế, phí)

Giá vé/chiều
( bao gồm thuế, phí)

Hà Nội – TP.HCM

30/1 – 11/2/2021

209.000

700.000

TP.HCM – Hà Nội

17/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

TP.HCM – Đà Nẵng

17/2 – 1/3/2021

309.000

810.000

Đà Nẵng - TP.HCM

27/1 – 13/2/2021

309.000

810.000

Hà Nội – Đà Nẵng

27/1 – 11/2/2021
20/2 – 1/3/2021

309.000

810.000

Đà Nẵng – Hà Nội

27/1 - 14/2/2021
23/2 – 1/3/2021

309.000

810.000

TP.HCM – Hải Phòng

18/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Hải Phòng - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.000

TP.HCM - Vinh

18/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Vinh - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.000

TP.HCM – Thanh Hóa

16/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Thanh Hóa - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

680.000

Hà Nội – Cần Thơ

27/1 – 13/2/2021

709.000

1.250.000

Cần Thơ – Hà Nội

22/2 – 1/3/2021

709.000

1.250.000

TP.HCM – Quảng Ninh

16/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Quảng Ninh - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.000

TP.HCM – Huế

17/2 – 1/3/2021

309.000

810.000

Huế - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

309.000

810.000

Hà Nội – Nha Trang

27/1 – 11/2/2021
22/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

Nha Trang – Hà Nội

23/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

TP.HCM – Nha Trang

17/2 – 1/3/2021

309.000

810.000

Nha Trang - TP.HCM

27/1 – 11/2/2021
23/2 – 1/3/2021

309.000

810.000

Hải Phòng – Nha Trang

27/1 – 11/2/2021
23/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

Nha Trang – Hải Phòng

27/1 – 2/2/2021
23/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

TP.HCM – Đà Lạt

18/2 – 1/3/2021

409.000

920.000

Đà Lạt - TP.HCM

25/2 – 1/3/2021
27/1 – 12/2/2021

409.000

920.000

Đà Nẵng – Nha Trang

27/1 – 12/2/2021
22/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Nha Trang – Đà Nẵng

27/1 – 4/2/2021
22/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Vinh – Nha Trang

27/1 – 11/2/2021

209.000

700.000

Nha Trang – Vinh

27/1 – 4/2/2021

209.000

700.000

Hà Nội – Phú Quốc

27/1 – 9/2/2021
24/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

Phú Quốc – Hà Nội

22/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

TP.HCM – Phú Quốc

21/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

Phú Quốc - TP.HCM

23/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

Hải Phòng – Phú Quốc

27/1 – 11/2/2021
24/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

Phú Quốc – Hải Phòng

22/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

Vinh - Phú Quốc

27/1 – 9/2/2021
24/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

Phú Quốc - Vinh

24/2 – 1/3/2021

509.000

1.030.000

TP.HCM – Quy Nhơn

16/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Quy Nhơn - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.000

TP.HCM – Tuy Hòa

20/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Tuy Hòa - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.000

TP.HCM – Buôn Ma Thuột

16/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Buôn Ma Thuột - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.000

TP.HCM – Pleiku

16/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Pleiku - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.000

Hà Nội – Vinh

27/1 – 29/1/2021
15/2 – 1/3/2021

409.000

920.000

Vinh – Hà Nội

27/1 – 12/2/2021
24/2 – 1/3/2021

409.000

920.000

TP.HCM – Chu Lai

16/2 – 1/3/2021

209.000

700.000

Chu Lai - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.000

TP.HCM – Đồng Hới

19/2 – 27/2/2021

209.000

700.000

Đồng Hới - TP.HCM

27/1 – 12/2/2021

209.000

700.0000 nhận xét:

Đăng nhận xét